Musikcafé

Som gemenskapsfrämjande aktivitet anordnar vi Musikcafé på Kåren. 

fika
fika

Några tillfällen per termin träffas vi för Musikcafé då vi lyssnar på härlig musik, sjunger allsång och önskesånger tillsammans. Vi fikar tillsammans och delar gemenskap. För barnen finns det pyssel och aktivitet.