Gudstjänster och andakter

Söndagsgudstjänster

Varannan söndag, jämna veckor, har vi gudstjänst på kåren kl.17! Vi tar del av undervisning, lovsjunger och tillber tillsammans, samtalar om smått och stort och delar gemenskap över fika. Varmt välkommen!

Här firar vi gudstjänst tillsammans på Kåren.
Här firar vi gudstjänst tillsammans på Kåren.

Morgonbön 

Tisdagar kl 09.00-10.00.
Vi träffas för att börja dagen med att läsa en text ur en andaktsbok, be tillsammans och dela gemenskap. Ingen föranmälan krävs.