Samtalsgrupp om tro

Torsdagar jämna veckor kl 16-17

Ingång via gården

7/9, 21/9, 5/10, 19/10,

2/11, 15/11 och 30/11