Verksamhet

Gudstjänst

Söndagar

kl 11.00

Efteråt serveras kyrkkaffe

Måndagar

kl 13.00

Ekumenisk bön

Onsdagar

kl 11-15

Café

Välkommen!