Tillsammansmat

Under tre lördagar i höst inbjuds alla till "tillsammansmat".

Under tre lördagar i höst inbjuds alla som vill att mötas på kåren för att äta tillsammans och känna gemenskap.

Tillsammansmat” är öppet för alla så bjud gärna med grannar och vänner.

Datum/tid: 23/9, 21/10, 18/11 – kl. 17.00.

Ansvariga är Christina Bjernhagen och Lena Karlsson.