Bönekurs

Bönekursen är slut för terminen.

Vi börjar med en kvällsfika, ser på undervisning om bön, samtalar och ber.

Vi har bönekurs på kåren. Kursen är 8 gånger och bygger på bönen ”Vår fader”.

Upplägget är att vi börjar med en kvällsfika, ser på undervisning om bön, samtalar och ber. Målet med kursen är att du ska få stärka din gudsrelation och be är något vi alla kan lära oss och utveckla oavsett om du varit kristen en kortare eller längre tid.

Information och anmälan till Johan Grahn, johan.grahn@fralsningsarmen.se.