Ge din gåva – stöd barnfamiljer i utsatthet i Nässjö!

Hemgrupp

En söndag i månaden samlas vi inte till gemensam gudstjänst utan möts hemgrupper. En hemgrupp är en mindre grupp av troende och sökare som regelbundet möts i varandras hem (eller på Frälsningsarmén) för bön, gemenskap och undervisning i tron. Man bär och stöttar varandra i livets olika skeden och inspirerar också varandra till andligt liv och kristen tjänst.
En del av grupperna träffas oftare än en gång i månaden.

Vill du vara med i en hemgrupp? Maila till nassjo@fralsningsarmen.se