logotypeKiruna

Kalender

Program för Kiruna kår

Måndagar kl. 9.00-12.00 Café Åke har öppet
Tisdagar kl. 18.30 Bön tillsammans med Missionskyrkan
Fredag kl 18.00 Bön för Sverige och Israel

Kalender