logotypeKiruna

Gåvor

Du kan Hjälpa oss att hjälpa!

Frälsningsarméns Swischkod i Kiruna
Swischkod till Kirunas församling

Skänk en gåva till Kirunas Frälsningsarmé

Swisch: 1230308494

Postgiro: 2104682-6

”Ty Gud älskar en glad givare.”

2 Kor 9:7