Metoden

I Trygga Händers metod bygger på tre ledord: IDENTIFIERA, REAGERA, AGERA.

I Trygga Händer vill visa på barnets fullvärdiga rättigheter och unika värde. Vi vill att vuxna ledare tar sitt ansvar och gör vad de kan för att erbjuda en trygg miljö för de barn och unga de möter, förebygga och motverka alla former av övergrepp och kvalitetssäkra och utveckla sin verksamhet genom att:

  • Identifiera olika former av övergrepp
  • Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i vår verksamhet
  • Agera i vårt ansvar som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa