Stöd Home - ge din gåva!

Vi hjälper till att bryta mönster 

I Bibeln finns en berättelse om en krukmakare, som arbetade med en kruka vid sin drejskiva. Men arbetet misslyckades. Då började krukmakaren om igen, och formade en ny kruka av samma lera. När profeten Jeremia befinner sig i krukmakarens hus och ser detta upplever han att Gud ställer en retorisk fråga till honom: ”Skulle inte jag kunna göra med er...som krukmakaren gör?” (Jeremia 18:1–6)

Krukmakarens Hus är Home Stockholms helhetsinriktade rehabiliteringsarbete. Vi möter människor som har hamnat snett i livet. Men som vill bryta med destruktiva livsmönster och börja om igen.

Rehabilitering ger upprättelse och ny start

Alla människor är värda en ny start. På Home vill vi vara krukmakarens händer. Genom vårt rehabiliteringsprogram får människor som hamnat snett i livet en chans till upprättelse. Med en hjälpande hand och lite tålamod kan faktiskt livet bli helt och fint igen.

Vi tror på upprättade liv. Och vi har sett det ske – om och om igen. Simon och Samuel är bara två exempel i mängden. Ta gärna del av deras berättelser här. (länk till berättelser på sista sidan, som även kan länkas vidare till fler berättelser.)

Med din hjälp kan vi ge fler människor en ny start i livet. Samtidigt bidrar vi till att lösa ett av vår tids största samhällsproblem. Tack för ditt stöd – och Gud välsigne dig!

Kjell och Anki Karlsten

Home och Krukmakarens Hus

 

> Läs mer på Home Stockholms webbsida

> Läs mer om hur Simon och Samuel hittade till Home

Krukmakarens Hus – en ny start i livet

Krukmakarens Hus är Home Stockholms helhetsinriktade rehabiliteringsarbete för personer som vill lämna en destruktiv livsstil. De personer vi möter kommer från ett liv i kriminalitet, missbruk och socialt utanförskap. De kämpar med trasiga relationer, ekonomiska skulder, psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. En del lever under hot från sina tidigare kriminella gäng. Många lider av posttraumatisk stress. Vissa avtjänar fortfarande fängelsestraff eller väntar på eftersläpande domar.

Alla har en sak gemensamt: de längtar efter en ny start i livet. Men att bryta destruktiva mönster är inte lätt. Och att göra det på egen hand är ofta omöjligt. För att starta om krävs rätt sorts hjälp. Det är därför vi erbjuder Krukmakarens Hus rehabiliteringsprogram – ett skräddarsytt program med personlig handledning för den som behöver en ny start i livet. Genom årens lopp har vi kunnat hjälpa många människor till en ny start och upprättelse på livets alla områden.

Ett målmedvetet arbete – med fokus på upprättelse

Krukmakarens Hus är ett helt individanpassat rehabiliteringsprogram som sträcker sig över minst sex månader. Syftet med programmet är att ge deltagaren en ny start i livet och bidra till upprättelse inom sex olika områden:

 • fysisk hälsa
 • psykisk hälsa
 • social hälsa
 • existentiell hälsa
 • ekonomisk situation
 • arbetsförmåga

Redan i inledningen av programmet genomförs en mätning av deltagarens hälsa inom de olika områdena. Därefter upprättas en personlig handlingsplan, med skräddarsydda insatser utifrån deltagarens unika behov. Inom varje område sätter deltagaren upp mål och delmål.

Varannan månad genomför vi en avstämning för att se hur måendet har utvecklats. Därefter uppdateras handlingsplanen med nya mål, delmål och insatser. Steg för steg hjälper vi människor till upprättelse.

Ett skräddarsytt program – med många olika insatser

Varje program skräddarsys utifrån de unika behov som framkommer vid den inledande hälsomätningen. Utifrån mätningen sätter deltagaren sedan mål inom varje område. För att nå målen tar vi tillsammans fram en personlig handlingsplan för deltagaren. Handlingsplanen består av de insatser vi tillsammans tror har bäst effekt.

Flera av insatserna genomför vi själva, medan andra insatser sker i samarbete med andra aktörer. På Krukmakarens Hus har vi bland annat möjlighet att erbjuda följande insatser:

 • Samtalskurser och samtalsgrupper
 • Terapeutiska samtal
 • Själavårdsamtal
 • Trauma- och sorgebearbetning
 • Stresshantering och avslappning
 • Program för träning och kost – med egen personlig tränare
 • Individuell sysselsättning och arbetsträning
 • Ekonomisk rådgivning och skuldsanering
 • Avhopparprogram och tolvstegsprogram

En personlig handledare – som ser helheten

Den som blir antagen till rehabiliteringsprogrammet får en personlig handledare, som blir en följeslagare genom hela processen. Vår erfarenhet är att detta är en viktig förutsättning för att rehabiliteringen ska lyckas.

Vi har sett alltför många exempel på ”stuprörsmentalitet” i den offentliga sektorn, där människor med en bredd av behov slussas mellan olika instanser. Bristen på samordning gör att människor i utsatthet – och som ofta har ADHD eller liknande diagnoser – inte orkar ta tag i sina liv, eller ger upp längs vägen. Eftersom ingen ser helheten hänger väldigt mycket på den enskilda individen. Det är en stor brist.

Här spelar den personliga handledaren från Krukmakarens Hus en viktig roll. Eftersom vi ser hela människan och alla behov kan vi hjälpa till med samordningen av de insatser som behövs. Vi hjälper till med kontakter som behöver tas och kan följa med på olika typer av möten. Handledaren kan även överbrygga förtroendeklyftor mellan deltagaren och myndigheter.

Handledaren från oss på Krukmakarens Hus har därför en helt central funktion. Det är den personen som håller ihop processens olika delar och hjälper deltagaren till upprättelse.

En ny mening – som ger hopp om framtiden

Att bryta med en destruktiv livsstil är inte lätt. En del säger att det krävs att en person möter en större kärlek – i en annan människa eller i en högre makt.

Vår erfarenhet är i alla fall att en människa behöver få ett hopp och känna mening för att kunna bryta med destruktivitet. Ofta är det bristen på meningsfullhet som har lett fel från början. När livet blir meningslöst hamnar människor snett.

Vi som arbetar på Home har en kristen tro. Tron ger oss ett framtidshopp och en mening i livet här och nu. Vi har märkt att tro, hopp och kärlek bidrar till meningsfullhet och gör stor skillnad i människors liv. Inte minst för den som vill lämna en destruktiv livsstil.

Vi prackar inte på någon den kristna tron. Men vi berättar gärna om den tro som har gett oss ett hopp och en större mening med livet. Vår erfarenhet är att tron på Gud är en stark kraft för att människor ska orka och vilja lämna en destruktiv livsstil.

En ny gemenskap – med positiva relationer

Vi brukar säga att sammanhanget är allt. Med det menar vi att positiva relationer är nödvändiga för att en människa ska hamna rätt i livet.

Den som har levt i kriminalitet, missbruk och socialt utanförskap har byggt upp en mängd destruktiva relationer. För den som har varit en del av ett kriminellt gäng är det extra tydligt. Att bryta med destruktiva relationer kräver ofta ett nytt sammanhang – med nya, positiva relationer. Det behövs helt enkelt en ny gemenskap.

Krukmakarens Hus finns mitt i en församling – Home Stockholm. Här möts människor med olika bakgrunder. Vi är en brokig, opolerad skara som delar livets utmaningar och glädjeämnen med varandra. Mångfalden av människor gör att ingen behöver oroa sig för att avvika eller uppfattas som annorlunda. Människor som har levt i destruktiva miljöer vittnar ofta om att de känner sig hemma hos oss.

På Home strävar vi efter enkelhet, gästfrihet och värme. Vi erbjuder en ny gemenskap för människor med en historia av trasiga relationer. Eftersom sammanhanget är allt.