Hjälp en barnfamilj i utsatthet. Swisha din gåva dag!

Bio matiné

Nästa matiné:

I samarbete med FCH [Fastighetsägarna Centrala Hisingen]

Biljettluckan öppnar 30 min innan föreställningen börjar.

Popcorn och dricka säljs i entrén

Biljettpris: 10kr

Biografen Gnistan 1954
Biografen Gnistan 1954
Samma gata 2022

Vykort på Brämaregatan i Göteborg skickat 1954

Vid Kvilletorget på Hisingen. På det övre kortet ser man biografen Gnistan till höger. Den öppnade 25 februari 1938 och stängde 5 maj 1968. Huset byggdes med anpassning till biografverksamhet, med ritningar av arkitekt Nernst Hanson. Fastigheten låg i hörnet av Brämaregatan-Tunnbindaregatan. Antalet platser var 435, och ägare var Rune Engelbrektson på Göteborgs Biograf AB/Biograf AB Centrum. Premiärfilm var militärfarsen Kamrater i vapenrocken. Ludde Gentzel läste före filmen en vid biograföppningar obligatorisk prolog, författad av Fritz Schéel. Sista filmen var Django skjuter alltid först, visad den 5 maj 1968.


Göteborgs Bank grundades 1847 under namnet Göteborgs Privatbank, som 1858 övertogs av Göteborgs Enskilda Bank och även fick det namnet. 1903 ombildades banken till aktiebolag och tog namnet Göteborgs Bank. Den hade sitt huvudkontor i Göteborg. Man förvärvade bland annat Stockholms diskontobank (1898), Bohusläns enskilda bank och Halmstads enskilda bank (1905), Örebro läns bank (1921) och Kopparbergs enskilda bank (1922). Under år 1972 övertogs Smålandsbanken (Smålands enskilda bank) och namnet ändrades till Götabanken. 1987 fördes Götabanken in i GotaGruppen AB, senare Gota AB, och banken namnändrades 1988 till Gotabanken. 1990 fusionerades Wermlandsbanken och Skaraborgsbanken med Gotabanken, som bytte namn till Gota Bank, och namnet Götabanken kom tillbaka för de kontor som kom från Gotabanken. Proventus sålde vid samma tid banken till SPP, som placerade ägandet i Trygg-Hansa SPP Holding.
1968 tog Frälsningsarmén över fastigheten då 5:e och 6:e kåren slogs ihop och bildade nuvarande Hisingskåren

Vilka är FCH

Föreningen Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH) är en ideell fastighetsägarförening. Medlemmar är såväl allmännyttan som bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Medlemskapet är frivilligt och bygger på engagemang och vilja att genom samlade krafter åstadkomma en önskvärd förstärkning av den gemensamma boendemiljön i stadsdelen.