logotypeGävle
Hjälp barn i utsatthet i Gävle - ge din gåva!

Bön

Vi vet att bönen är otroligt viktig! Utan bön så kommer vi inte se något resultat. Genom bönen får vi vara med och lyfta människor, situationer och platser inför vår Herre.

Var med och be om Guds rikes utbredande i Gävle!

Varje torsdag samlas vi till bön kl.10.00. Alla som har möjlighet är välkomna. 

På torsdagskvällar kl.19.00 har vi Bön och Lovsång.

Dessa tillfällen är väldigt viktiga. Kom och var med och hjälp oss att genom bön utbreda Guds rike i vår stad och vårt land. 

Varje termin startar med en gemensam bönevecka. Höstens bönevecka ligger vecka 35.