logotypeGävle

Frälsningsarmén i Gävles vision

"Vi vill utrusta människor till ett växande liv i Jesus"

  • Uppåt i tillbedjan,
  • Inåt i helighet,
  • Utåt i självutgivande kärlek.

Vår sju grundstenar vi arbetar utifrån är: Bön, Tillbedjan, Det levande Ordet, Beroende av Den Helige Ande, Evangelisation, Lärjungaskap och Kärleksfull gemenskap.

Vi arbetar även med att hjälpa människor på olika sätt som genom samtal/själavård, ekonomi, gemenskap mm.