Stöd vårt hjälparbete vid EU-center

Fast Care Frälsningsarmén

Frälsningsarmén i Sverige gör i dag många insatser för integration av flyktingar från Ukraina. Tack vare EU-projektet Fast Care, som finansieras av Europeiska socialfonden, kan vi tillfälligt utöka vårt stöd. På EU-center i Stockholm och våra kårer i Karlstad och Skövde bjuder vi in till kurser i engelska, läxhjälp för studerande i svenska, jobbcoachning, rådgivning och sociala aktiviteter. 

Projektet startade 1 oktober 2023 och pågår till och med  31 mars 2024.

Fler flyktingar väntas från Ukraina 

Kriget i Ukraina visar inga tecken på att närma sig ett slut. Många flyktingar kan på grund av konflikten fortfarande inte flytta hem, samtidigt som nya människor tvingas på flykt. Migrationsverket väntar därför en ökning av antalet flyktingar och beräknar att 2025 kommer det att finnas 44 000 personer från Ukraina i Sverige. På flera orter arbetar Frälsningsarmén i dag med att ge språkträning, erbjuda gemenskap och stöd för ukrainska flyktingar. Dessvärre märker vi att en del flyktingar har svårt att få arbete, främst på grund av att det tar tid att lära sig svenska.

Stöd ska motverka ekonomisk utsatthet 

Flyktingar från Ukraina har inte rätt att folkbokföra sig i Sverige. De har tidigare därmed inte tillgång till arbetsmarknadsinsatser och kurser i SFI (Svenska för invandrare). Först hösten 2023 började kommuner ge SFI, men det är fortfarande ingen rättighet eller garanti i varje kommun. För att öka sina möjligheter att få arbete behöver flyktingar lära sig svenska.

Men flyktingarnas situation är ofta komplex. Många reser fram och tillbaka mellan hemlandet och andra länder inom EU i försök att hitta arbete. Ensamstående föräldrar kan ha svårt att studera svenska eftersom de saknar barnomsorg. Kort sagt finns det många orsaker till att flyktingar blir arbetslösa och riskerar att hamna i långvarig ekonomisk utsatthet.

Så arbetar vi i Fast Care

Genom att hjälpa till med läxhjälp, jobbchochning, rådgivning och motiverande samtal kan vi i Frälsningsarmén ge stöd åt  ukrainska flyktingar.  På våra kårer kan vi även erbjuda deltagarna gemenskap, samvaro och delaktighet i sociala aktiviteter. Varje deltagare får efter inskrivning i projektet en individuell plan som ska tas fram av jobbcoach eller rådgivare tillsammans deltagaren. I planen anges vilka aktiviteter som deltagaren ska genomföra med sikte på att kunna få anställning och försörja sig själv.

På vilka orter finns Fast Care?
  • Frälsningsarméns EU-center i Stockholm.
  • Frälsningsarmén i Skövde.
  • Frälsningsarmén i Karlstad.
När ges stödet?

Mellan oktober 2023 och mars 2024. Vi planerar att kunna ge hjälp på samtliga orter från den 1 november.

Vem kan få stöd?

Flyktingar från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Talar personalen ukrainska eller ryska?

Personalen på EU-center i Stockholm kan tala ukrainska och ryska.
I Skövde och Karlstad hoppas vi kunna ta hjälp av personer som talar dessa språk.

Hur många får stöd?

Vi beräknar med att nå 200 personer under projekttiden – 100 i Stockholm, 50 i Karlstad och 50 i Skövde.