Stöd vårt hjälparbete vid EU-center

Arbeta som volontär på Frälsningsarméns EU-center i Stockholm

Vill du hjälpa hemlösa och andra utsatta personer? Tack vare ideellt arbete av volontärer kan vi ge fler människor hjälp.

Mejla till: eucenter@fralsningsarmen.se.