Kårblad

När möts vi?

Mötestider, veckans aktiviteter mm hittar du i kårbladet.

Det kan du skriva ut här (pdf):

 

Kårblad februari - mars 2023