Kalender

oktober 2023

2023-10-08
16:00

Gudstjänst i Tempelgården

Gunilla Trygg & Anette Bruno.

Fika efter gtj.

2023-10-15
11:00

Gudtjänst i Tempelgården

Anette Bruno & Susann Åsbogård

Fa Brass

Fika efter gtj.

2023-10-21
19:00

Ekumanisk lovsångskväll i Equmeniakyrkan

Eric Liljero (lovsångspastor Hillsong) mfl. 

2023-10-22
16:00

Musik & allsångsgudstjänst

En kväll med Öppna Kören!

Kvällsmacka och gemenskap efter gtj.

2023-10-29
11:00

Gudstjänst i Tempelgården

Anette Bruno & Susann Åsbogård

FA Brass.

Kårlunch efter gtj. (alla välkomna!)

OBS anmälan till lunchen.

2023-10-31
14:30

Sångandakt Brunnen

2023-11-05
16:00

Gudstjänst i Tempelgården

Gunilla Trygg & Anette Bruno

Fika efter gtj.