Barn & unga

Här hittar du våra aktiviteter för barn och unga.

Öppen förskola

Varje fredag förmiddag kl 10 – 12 är dropin (ingen anmälan). Kontaktperson: Lisa Thunberg.

Småbarnsrytmik

Småbarnstymik, tisdagar kl 10–12. Obs anmälan – full grupp.

JS, VIPS, Scout

I höst pausar vi JS och VIPS eftersom vi inte har några ansvariga eller ledare. Vi planerar att starta upp FA-scout igen, så snart vi har ledare och förebedjare.