Här möts vi i olika åldrar och med skiftande bakgrund för att be och för att växa i tro på Jesus Kristus.

Vi vill vara en kyrka som är relevant i nutid där vi ser människors behov och låter vår tro komma till uttryck i praktisk handling.

”Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden”

Galaterbrevet 5:25

”Käre Gud, hör min bön...”

Bön och förbön

Vi tror att Gud hör bön när vi ber i Jesus namn. I bönen får vi lämna över allt som bekymrar och oroar oss, men vi får också tacka Gud för allt som är gott och bra.

Du är välkommen att fylla i formuläret här nedanför så ber vi för Dig eller någon Du vill att vi ska be för.