logotypeYstad

Musik på FA

Vi spelar och sjunger med varandra.
Kom med du också!

Välkommen med att spela och sjunga i kårens lovsångsteam!
Vi övar varannan fredag kl 18.00-19.00

12/1, 26/1, 9/2, 8/3, 22/3, 5/4, 3/5, 17/5, 31/5

Sångarna övar varje tisdag kl 18.00

Musikkåren övar varje tisdag 19.30