logotypeYstad

Musik på FA

Vi spelar och sjunger med varandra.
Kom med du också!

Välkommen med att spela och sjunga i kårens lovsångsteam!
Vi övar kl 18.00 (fredagar)
8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12

Sångarna övar varje tisdag kl 18.00

Musikkåren övar varje tisdag 19.30