logotypeYstad

Historia Ystad kår

Soppa, Tvål & Frälsning

FRÄLSNINGSARMÉN I YSTAD
Lite historia

År 1888 kom Frälsningsarmén till Ystad. En liten grupp frälsningssoldater "öppnade eld" och första mötet hölls i Godtemplarlokalen 26 augusti 1888. Mötet då inleddes med psalmen 'Vår Gud är oss en väldig borg'.

Som första lokal förhyrdes den sk Segesbadens sal (Norregatan). Snart visade ägaren av lokalen att FA:s stökiga och turbulenta möten blev för mycket. På nyårsafton stängdes lokalen och den annonserade nyårsvakan fick ställas in. FA var därefter hemlös under större delen av 1888. Man hyrde in sig i 'arbetarföreningens sal'.

Under detta år fick man även besök av den nybildade stabsmusikkåren under ledning av Otto Lundahl, som senare blev musikchef i Sverige.
Historien om hur den gode Otto Lundahl fick sin Ystadianska musikhandlare-dotter skulle kräva ett särtryck i Ystads Allehanda (stadens tidning även idag).

Rörelsen växte med rekordfart trots att man ofta talade om: "trots djävulens motstånd gå vi fortfarande framåt". I början av 1889 verkar staden kapitulera. I flera notiser talas om att allmänheten är mycket positiv till FA - "icke minst stadens myndigheter" (notis från 23 mars 1889).

Den 26 augusti 1889 mellan 6-7 på morgonen togs det första spadtaget till den lokal som fortfarande bildar stommen i huvudbyggnaden i den nya anläggningen, på Regementsgatan 6.

Lokalen byggdes av Johan Petter Kviske, som på egen risk stod för uppförandet. Till att börja med hyrde FA, men efter att frälsningsarbetet tagit rejäl fart inköptes byggnaden. Under julhelgen 1889 invigdes den nya lokalen.

Åren gick och FA växte alltmer och i samband med kårens 60 års jubileum kunde man inviga totalt ombyggda och renoverade lokaler. (Finns att läsa i Ystads Allehanda från den 14 maj 1949). Man fick nu en ljus och modern lokal, en bostad för officerare och ett samlingsrum. Allt i det bländade skenet från sk "dagsljuslampor" (nakna lysrör).

I detta sammanhang talade bl a kyrkoherde Hjalmar Lundin - "Tiden går och flera frikyrkor försvinner men FA finns kvar och i alla högsta grad levande".

Under åren som gått har Frälsningsarmén i Ystad arbetat, och för alltjämt, efter de riktlinjer som grundaren William Booth formulerade och som blivit ett klassiskt uttryck för Frälsningsarméns arbete i hela världen:
"Soup - Soap and Salvation".
("Soppa - Tvål och Frälsning")

Kåren genomgick 2004-2005,  en omfattande renovering och tillbyggnad för att möta dagens behov.