logotype
Hjälp en utsatt barnfamilj - ge din julgåva nu

Skogsbo - skyddat boende

"Det finns ett gigantiskt mörkertal vad gäller hur många människor som utsätts för människohandel i Sverige", säger Carolina, verksamhetsansvarig på Skogsbo. Det ligger ju i sakens natur att man inte vågar berätta om sådant här – och det gäller alla former av människohandel.

På Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo, vars plats är skyddad på grund av kvinnornas säkerhet, är Carolina Nilsson verksamhetsansvarig.

-I år har vi hittills tagit emot tre kvinnor som har varit utsatta för människohandel, men vi har fått förfrågningar från myndigheterna om ytterligare tre, säger hon.

På Skogsbo har man en unik och lång erfarenhet i mötet med utsatta för människohandel. Carolinas företrädare var med och byggde upp vår metod och arbetssätt för att möta den här målgruppen.

Ofta hot och tvång med i bilden

-Den människohandel vi märker av är främst sexuell exploatering, där kvinnor flyttas från land till land och säljs via en hallick och där kvinnan inte ges möjlighet att ta hand om sig själv eller äga sina egna livsvillkor, berättar Carolina vidare.

Ofta har de här kvinnorna blivit fråntagna sina pass och det finns hot och tvång med i bilden. Under senare tid har man på boendet också kommit i kontakt med nya målgrupper som är i en stor risk för människohandel, människor på flykt och EU-migranter i hemlöshet som har tvingats att tigga.

Mörkertalet är gigantiskt

-Det finns ett gigantiskt mörkertal vad gäller hur många människor som utsätts för människohandel i Sverige, säger Carolina.
-Det ligger ju i sakens natur att man inte vågar berätta om sådant här – och det gäller alla former av människohandel. Många bolag i exempelvis städ- byggbransch eller bolag med frukthantering vid fruktterminaler utnyttjar människor med slavlika löner. Vi har även fått in kvinnor som blivit utnyttjande genom tiggeri. Men eftersom så få vågar berätta, så ser vi bara en bråkdel, menar Carolina.

Här får kvinnorna sina behov och rättigheter tillgodosedda

På Frälsningsarméns boende där Carolina arbetar får kvinnorna hjälp med att få sina behov och rättigheter tillgodosedda. De får ett tryggt boende, hjälp med samtal, kontakter med myndigheter och polis och även med advokat om de behöver. Kvinnorna får också hjälp med frisk- och hälsovård samt läkar- och tandvård, som de kanske inte på väldigt länge eller alls haft möjlighet till.

Barn som är ett resultat av prostitutionen

- Genom åren har vi även träffat kvinnor som haft med sig barn, eller fött barn som ett resultat av exploateringen. Otroligt tuffa situationer, och här är det extra viktigt för oss att vi jobbar utifrån ett starkt barnperspektiv och åtar oss ett engagemang där samhället inte räcker till. Det viktigaste blir att ser till barnets bästa.

Vi vill vara en trygg och fredad zon och erbjuda en plats för helande och upprättelse för kvinnorna och deras barn.

Kvinnornas framtidsplaner

-Vi hjälper dem också med deras framtidsplaner. Det kan ta lång tid för någon som levt i prostitution att komma över sin utsatthet i livs- och beteendemönster. Många av dem har missat sin ungdom och tonårstid och de måste få en chans att ta igen den och få möjlighet att utveckla sin egen identitet på nytt, säger Carolina.

Hon resonerar kring hur vi kan förebygga och motverka människohandeln:

Vi behöver arbeta preventivt i offrens hemländer

– De som riskerar att bli utsatta för människohandel lever ofta i fattigdom. De blir lurade in i fällorna. Därför måste man arbeta preventivt i deras hemländer, med fattigdomsbekämpning och information och upplysning om riskerna de kan utsättas för, tror Carolina.

Vi måste bli mer uppmärksamma om att det pågår - och anmäla

-Sedan är det också viktigt att informera svenska folket om att detta pågår. Ofta använder sig människohandlarna av lägenheter på andrahandsmarkanden för att bedriva sin verksamhet. Detta går inte helt att dölja för grannarna. Så vi svenskar måste bli mer uppmärksamma och våga anmäla det som är misstänkt. Sen måste vi också reflektera över att det fortfarande verkar finnas en så stor efterfrågan på köp av sexuella sexuella tjänster. Det måste vi få ett slut på.

Carolina menar att även de som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänst samt på hotell och andra ställen där de kan stöta på människor som är särskilt sårbara och utsatta måste lära sig att se signalerna. Att någon kvinna oroligt och nervöst tittar i sin telefon hela tiden kan vara ett tecken.

-Förhoppningsvis lär vi oss, men hur det ser ut om ett år till exempel vet jag inte, avslutar Carolina.

Om människohandel Vårt arbete Vad kan du göra? Utbildningsmaterial

Läs mer