Barn på Skogsbo

Vi vill Skogsbo ska vara en fristad för barnen. Här ska alla barn bli sedda, lyssnade på och få positiva upplevelser. Vi har alltid barnperspektivet i fokus och ser barnen som rättighetsbärare och individer.

Alla barn erbjuds egna stödsamtal utifrån ålder. Med utgångspunkt i barnkonventionen jobbar vi för att alla barn ska få kunskap om sitt sammanhang. Med hjälp av sammanhangsmarkeringar, här och nu -samtal och individuell tid för alla barn ger vi många möjligheter för dem att få ställa sina frågor och uttrycka sina tankar och känslor. Vi pratar med barnen om deras rättigheter. Det är viktigt att de får säga vad de vill.

Vi erbjuder även Trappansamtal där barnet får möjlighet att bearbeta våldet det upplevt och traumatiska händelser.

Varje vecka ordnar vi aktiviteter, både för barnen separat och för mammor och barn tillsammans. Förutom den stora trädgården med fler lekplatser har vi  ett stort fint lekrum samt ett rum avsett för de äldre barnen/tonåringarna. 

Naturligtvis hjälper vi till med byte av förskola och skola.