Gott utfall för föräldrasamtal i Järva-området

Frälsningsarméns Familjecenter i Stockholmsområdet Järva har sett lyckade resultat av stödprogrammet Connect – ett program som underlättar kommunikationen mellan föräldrar och barn. Därför erbjuds nu fler former av samtal för vuxna som vill förbättra sina relationer, hantera en kris eller få motivation till förändring.

Hässelby/Vällingby är en av Stockholms utsatta stadsdelar där den socioekonomiska statusen är låg och brottsligheten hög. Föräldrar med svårigheter att kommunicera med sina barn har sedan 1,5 år deltagit i Frälsningsarméns stödprogram Connect. Hittills har mammor och pappor till omkring 70 barn fått hjälp. Oftast träffas man hemma hos familjerna, varav många har blivit orosanmälda till Socialtjänsten. Många upplever att de har tappat greppet om sina barn, och söker därför hjälpen.

Rollspel speglar familjesituationen

Jenny Alm är utbildad coach och verksamhetschef för Frälsningsarméns Familjecenter i Järva. Hon arbetar tillsammans med Agnieszka Zmyj, behandlingspedagog och samtalsledare. Båda är certifierade gruppledare för arbetsmodellen Connect, ett anknytningsbaserat program som riktar sig till föräldrar och andra omsorgsgivare som har barn mellan 8-18 år. För att bygga tillit och öppna för reflektion använder man sig inledningsvis av rollspel. Dessa speglar situationer som lätt uppstår i en familj, såsom beteenden vid konflikter mellan barn och vuxen. Föräldrarna känner igen sig, reflekterar och förstår att fler kan ha samma slags problem. I grunden handlar det om att se och bekräfta både barnets och förälderns behov i relationen.

Låst kommunikation hittar nya vägar

– Många föräldrar får aha-upplevelser av det vi spelar upp. ”Har ni varit hemma hos oss?” undrar de. De känner igen den tuffa situationen och hur det låser sig kring kommunikationen. Somliga delar ju heller aldrig sina erfarenheter med andra, och kan känna sig ensamma i vad de går igenom med sina tonåringar, säger Jenny Alm.

Connect visar på att det finns olika sätt att lösa konflikter, till exempel genom att stanna upp, ta ett steg tillbaka och fundera innan man reagerar. Ofta har föräldrarna handlat snabbt och per automatik när tonläget höjts. Många föräldrar bär med sig en egen inre modell för hur konflikter lösts tidigare i livet, till exempel aggressivt vid eskalerande situationer, eller ett introvert och tillbakadraget bemötande. När en förälder får hjälp att agera på ett nytt sätt beter sig också barnen annorlunda.

Fakta stödprogrammet Connect:

Connect är ett stödprogram för föräldrar som har barn i åldern 8–18 med fokus på anknytning och att hitta en kompass i vardagen, få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov. Connect ska stärka föräldrar, familjehemsföräldrar och behandlingspersonal i sin roll, ge dem strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet och samtidigt stötta till att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling.

Läs mer  om stödprogrammet Connect här

Stödet fungerar bäst i hemmamiljö

Såväl mammor som pappor är välkomna men allra bäst är om par kan delta, menar de ansvariga. Då kan föräldrarna utvecklas tillsammans och förstå varandras reaktioner bättre, och förstå att konflikt i sig inte är farligt.

Huvuddelen av dem som Frälsningsarméns familjecenter möter har sitt ursprung i ett annat land. Sedan många år arbetar man därför med det praktiska vardagsspråket som en nyckel för invandrare att leva i Sverige.

– Men nyckeln till att barnen och ungdomarna ska ha det bra är goda relationer med föräldrarna. Och föräldrarna behöver ha stödet främst i sin hemmamiljö för att kunna behålla lugnet i konflikter, säger Jenny Alm.

Enligt Jenny och Agnieszka måste man inte ha dåliga relationer eller bo i ett utsatt område för att ta del av utbudet och de välkomnar alla vuxna att ta kontakt om de vill samtala. Träffarna fungerar även i förebyggande syfte. De nämner en person som utbrustit: ”Tänk om jag hade gått en kurs innan jag blev förälder!”

Uttrycker stor tacksamhet

Resultaten har också varit mycket positiva sedan Connect startade under hösten 2021. Föräldrarnas engagemang har skapat nya och bättre relationer till barnen. De uttrycker stor tacksamhet men Agnieszka Zmyj  menar att det är föräldrarna själva som gör jobbet med att reflektera, reglera och reagera.

– Vi har ett bra utfall. Föräldrar hittar verkligen tillbaka till sina barn. Socialtjänsten är också väldigt nöjda med det vi gör. Erfarenheten av samverkan i  Hässelby/Vällingby är god och nu uppmanar vi fler att höra av sig till oss. Det här arbetssättet fungerar och nu vill vi utveckla det, fortsätter hon.

Familjecentret ska framöver erbjuda fler sorters samtal, såsom kris-, och stödsamtal, motiverande samtal genom en förändringsprocess, coachning angående värderingar, syfte och styrkor, men också hjälp med planering och struktur i vardagen.

Enighet under Järva-veckan om föräldrars betydelse

Under Järva-veckan i juni fylldes Frälsningsarméns tält till sista platsen när politiker, polis och Frälsningsarmén diskuterade hur den eskalerande gängkriminaliteten på olika sätt kan motverkas. Alla var eniga om att föräldrainsatsen och stöd till vårdnadshavare är centralt både för barnen och samhället.

– Frälsningsarmén har tagit upp detta gång på gång men nu börjar vi tala samma språk. Det är en bekräftelse på att vi kommer med hopp och brinner för något som verkligen måste hållas levande och aktuellt, menar Jenny Alm.

Fördel att inte vara myndighet

Att Frälsningsarmén inte är en myndighet är en fördel då det kan finnas rädslor förknippat med att öppna upp sig för myndigheter. Jenny och Agnieszka berättar om mamman som inte ville dela någonting med Socialtjänsten men som när hon mötte dem öppnade upp om allt.

-Så om vi med vår styrka kan vara en ingång till att en familj  mår bättre är det ju fantastiskt, säger Jenny Alm och får medhåll av kollegan.

– Ja, vi behöver mer samverkan mellan olika delar i samhället; förskola, skola, socialtjänst och familjer. Alla runt barnen behöver ta tillvara på varandras kompetens, säger Agnieszka Zmyj.

Text: Carina Tyskbo 
Foto: Teresia Jansson

För mer info och kontakt:

Familjecenter Järva | Frälsningsarmén