Samtal – så går det till

Samtalscentret Eken erbjuder samtal och eftervårdsamtal som innebär individuell samtalsterapi, själavård, handledning samt anhörig/nätverksamtal.

Olika sorters samtal

Viktigt är att samtalet startar där du befinner dig i livet just nu. Det kan vara stödsamtal, krissamtal, samtalsterapi, sorgebearbetning eller samtal om livsfrågor och själavård. Vi erbjuder även grupphandledning för arbetsgrupper och personalgrupper samt chefshandledning.

Alla på Samtalscentret Eken är utbildade terapeuter/själavårdare och har självklart tystnadsplikt.

Samtalen sker både fysiskt och digitalt.

Ett individuellt samtal är ca 45 minuter. Max 20 individuella samtal.

Ett handledningstillfälle är ca 2 timmar var tredje vecka alternativt 1 gång i månaden.

Varför samtal?

Att tillsammans med någon sätta ord på det som tynger fungerar läkande och kan vara en hjälp att komma vidare i livet.

När livet trasslat till sig
När du är nedstämd eller orolig
När stressen hotar att ta över ditt liv
När dina relationer är jobbiga
När du sörjer
Vid sjukdom eller omställningar i livet
När du blivit utsatt för övergrepp