Ge en gåva till vårt hjälparbete i Örnsköldsvik

Hemgrupper

Vi träffas i hemmen och läser bibeln och ber tillsammans

Om du är du intresserad av att vara med i en hemgrupp så kontaktar du Carina.