Hjälp till jul

Julutdelning 2023

Ansökan om hjälp till julen 2023

Ansöker gör du under perioden 1/11 till 3/12. Vi kommer att kontakta svenska kyrkan för en avstämning av vilka som sökt hjälp hos dem och hos oss då man endast kan bli beviljad ekonomisk hjälp till jul i en kyrka.

Vid ansökan ska du fylla i en särskild ansökningsblankett. Den kan du hämta hos oss tisdagen den 14/11 mellan klockan 13.00–15.00, tisdagen den 21/11 mellan klockan 13.00–15.00 samt tisdagen den 28/11 13.00-15.00.

Ansökningsblanketten finns också under ansökningsperioden att skriva ut från vår hemsida, https://www.fralsningsarmen.se/norrkoping/, under rubriken Hjälp till jul.

Med ansökningsblanketten ska bifogas kopior på dina inkomstuppgifter samt utgifter såsom hyra, el, hemförsäkring mm. Om du har ekonomiskt bistånd (socialbidrag) kan du istället skicka med en kopia på din senaste normberäkning och beslutsmeddelandet. Saknas ovanstående uppgifter så behandlas inte din ansökan.

Har du frågor gällande julansökan går det bra att ringa 011-12 22 28 på telefontid:
onsdagar 14.00–15.00
måndagar (endast gällande julansökan)13/11 och 20/11 samt måndag 27/11 14.00-15.00.

Besked gällande om din ansökan är beviljad eller inte är beviljad kommer att lämnas någon gång under dagarna 4/12-11/12. Ni behöver inte kontakta oss utan vi kontaktar er. Om din ansökan har blivit beviljad kommer du att få en inbjudan att hämta din gåva den 12/12 eller 13/12.

Det är många som ansöker och vi har inte möjlighet att bevilja alla ansökningar.

Ansökningsblanketten med bilagor ska skickas till (eller läggas i vår postlåda):
Frälsningsarmén
Christina Bjernhagen
Vattengatan 5
602 20 Norrköping

Du kan ladda ned detta informationsblad

Ladda ned ansökningsblankett