logotypeMalmö

Hälsning från kårledaren

(Ur Kårbladet september-december 2023)

Denna termin ska vi leva med orden ifrån Efesibrevet kap 3:14-21. Låt oss förundras, transformeras och beundra orden som Paulus skrev till församlingen i Efesos! Låt det inte enbart vara vackra ord att titta på, utan låt erbjudandet att få växa in i Guds kärlek bli verklighet i ditt liv.

Tänk att tillsammans kan vi få leva i dessa ord om Guds underbara nåd och kärlek! Hans vishet som har ett djup vi inte kan förstå. Allt som sker, allt som vi åtar oss i denna hösttermin ska utgå ifrån dessa ord. Jag vill att du ska känna och förstå kärleken som vi har i honom vår far, vår pappa. Att just Du ska känna dig manad och kallad att vara i en gemenskap med hans heliga. Låt oss lovsjunga och tillbe! Låt ljuset få lysa starkt hela hösten i ditt liv, i andras liv!

Låt namnet Jesus få bli sett i hela staden!

Varmt välkommen hem

Livet med Jesus

Guds frid

Din kårledare