Bibelsamtal och soppa

Måndagar kl 18

Sopplunch

Onsdagar kl 11-14 

Gudstjänst

Söndagar kl 11

Musikkåren

Övar på onsdagar kl 19

Kören

Övar varannan tisdag kl 16:30

För mer om våra aktiviteter se kårens sida på Facebook