Program

Bibelsamtal och soppa

Måndagar kl 18

Sopplunch

onsdagar kl 11:30-12:30

Lätt lunch

fredagar kl 11:30-12:30

Gudstjänst

söndagar kl 11

För mer om våra aktiviteter se kårens sida på Facebook