Vision och värdegrund

Frälsningsarméns boenden i Göteborg vänder sig till män över 18 år oavsett kulturell eller religiös bakgrund och sexuell läggning. Vår verksamhet utgår från en kristen grundsyn med målet att hjälpa människor i utsatta livssituationer. Vi tillämpar en respekt för individens självbestämmande och integritet.

Verksamheten ska uppnå visionen genom att utgå från Frälsningsarméns värdegrund, och vi vill uppfattas som trovärdiga, hjälpande, pålitliga, ärliga, praktiska, enkla och nutida.

Vi utgår från att alla människor har lika värde och vi arbetar för att, så långt det är möjligt, respektera individens självbestämmande och integritet. Vi hjälper alla utan åtskillnad. Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet utifrån rättvisa och jämlikhet. Vi vill arbeta med respekt, omtanke och tydlighet, vilket bidrar till trygghet för de som bor hos oss och till en bra och trygg arbetsmiljö för oss alla.

Genom att arbeta stöttande och motiverande vill vi ge de individer som bor hos oss bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv.

Vårt mål är att varje enskild person i vår verksamhet ska bemötas med respekt och leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Vi är övertygade om att grunden till ett gott liv är ett tryggt boende,

En meningsfull vardag och en berikande fritid.

Vår målsättning

  • att på kristen grund erbjuda stöd i olika former till människor i social utsatthet
  • att alla människor har lika värde och att arbeta för att, så långt det är möjligt, respektera individens självbestämmande och integritet.
  • att hjälpa utan åtskillnad.

 

Vårt uppdrag är

  • att se, hjälpa och stödja människor som lever i utsatta livssituationer
  • att vara en professionell samhällsaktör
  • att utmana till engagemang för människor i utsatthet