Program

Familjemiddagar

Måndagarna 10 och 24 okteober, 7 och 21 november

Anmälan senast kl 12 veckan före via vår Facebooksida

Tisdagsgruppen 10:30

Handarbete, andakt, god och glad gemenskap. Vi fortsätter med Bokcirkel kl 12:45

Onsdagsträff 11:00

Andakt med sång och musik, kaffeservering och så hjälps vi åt att lösa veckans quiz.

Gudstjänst söndag 11:00