Program

Här ser du vad som är aktuellt på Frälsningsarmén i Kristinehamn

Februari

  2    Tor  kl.19          Eva-träff med Ingela Öhman som gäst.
                                   Anmälan i förväg till Solveig Blomgren,
                                   tel 073-655 16 54. Kostnad 80:-

  4     Lör  kl.11         Brass Band Dag med Anders Beijer.
                                   Anmälan i förväg till Lars Blomgren,
                                   tel 073-142 46 15

  5     Sön  kl.11        Gudstjänst med Turid och Henrik Bååth.
                                   Bön- och offerdag för officersskolan

  9     Tor   kl.18        Bön

12     Sön kl.11         Gudstjänst

16     Tor  kl.18          Bön

19     Sön kl.11          Kårsamling och kårlunch. Först firar vi
                                    gudstjänst med besök av Goda Nyheter.
                                    Efter gudstjänsten dukar vi fram
                                    medhavd lunch. Efter lunchen kårsamling.

23     Tor  kl.18         Bön

26     Sön   kl.18       Bön och lovsångskväll

 

Mars

  2     Sön   kl.16      Gudstjänst

  2     Tor    kl.18      Bön

  3     Fre    kl.19      Världsböndagen med ekumenisk samling.
                                  Se separat annons alt predikoturerna

  5     Sön   kl.10      Gemensam gudstjänst i Broängskyrkan.
                                  Sara Törnå predikar.

  9     Tor    kl.18      Bön

10     Fre    kl.18      Årsmöte FA Ung

12    Sön    kl.11      Kårsamling och offerdag med kårlunch.
                                  Vi får besök av Mikael Hjerpe. Vi dukar
                                  fram medhavd lunch. Efter lunch forsätter
                                  kårsamlingen.

16     Tor   kl.19       Eva-träff med Sofia Evnert som gäst.
                                   Anmälan i förväg till Solveig Blomgren,
                                   tel 073-655 16 54. Kostnad 80:-

19    Sön  kl.11       Gudstjänst med Stig Axelsson

23    Tor   kl.18.30 Årsmöte Kristinehamns samkristna råd.
                                 För mer information se predikoturerna.

26     Sön  kl.18       Bön och lovsång