Bibelskola

Är du nyfiken på Bibeln?

 

  • Vill du undersöka och djupdyka i Guds Ord?
  • Vill du växa som Jesus lärjunge och upptäcka dina gåvor?
  • Vill du lära känna andra kristna vänner?  

Då är Bibelskola ett alternativ för dig! Det är verkligen så värt att ge en period av sitt liv för att söka Gud och Hans vilja.