• I Trygga Händer

    En etisk vägledning för arbete bland barn och unga.

    En etisk vägledning för arbete bland barn och unga.

    Mer om I Trygga Händer
  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.