Big Gathering

Våra olika församlingsgemenskaper är många olika uttryck för Guds församling, men ändå hör de ihop. Detta visar vi bland annat genom att träffas en gång i månaden för att fira gemensam gudstjänst. Dessa tillfällen är till för undervisning, lovsång, gemenskap, inspiration och vision. 

Vem som helst är välkommen att komma! 


Första söndagen varje månad kl 15.00 på Hantverkaregatan 1.