Big Gathering

Vem som helst är välkommen att komma! 

Våra olika församlingsgemenskaper är många olika uttryck för Guds församling, men ändå hör de ihop. Detta visar vi bland annat genom att träffas en gång i månaden för att fira gemensam gudstjänst. Dessa tillfällen är till för undervisning, lovsång, gemenskap, inspiration och vision. 

Vem som helst är välkommen att komma! 

Datum i vår:
5 februari
5 mars
9 april
7 maj

Vi träffas kl 15.00 på Hantverkaregatan 1.