Ställ ditt barn i kö hos oss

Vill du att ditt barn går på vår förskola? Vad roligt! Du är välkommen att hälsa på oss,  ringa /sms:a/maila om du undrar något. Kontaktinfo finns längre ned på sidan.

Klicka här för att ladda ner en ansökningblankett (word).

Eftersom vi bara har en avdelning, och dessutom låg personalomsättning, så kommer barnen möta samma pedagoger från starten tills dess de slutar för att börja skolan.

”På frälsningsarméns förskolor möter familjerna kompetenta och kreativa förskollärare och annan personal som visar omsorg om hela människan i linje med vår kristna värdegrund”

Frälsningsarméns riktlinjer för förskolan med kristen profil