Personal

På förskolan arbetar:

Rektor: Marie
Förskollärare:  Elin, Kristin
Barnskötare: Heidi, Åsa, Dan
Husmor: Leana
LSS placering: Stina

”På Solstrålen jobbar vi som ett lag. Vi drar från varandras styrkor och hjälper varandra med våra svagheter.”