Personal

På förskolan arbetar:

Rektor: Marie Svedberg-Lindén
Förskollärare:  Elin Björk, Kristin (Lollo) Brohede
Barnskötare: Heidi Lind, Åsa Finwed, Dan Brohede
Husmor: Leana Bettar (kök, städ och i barngrupp)
LSS placering: Stina

”På Solstrålen jobbar vi som ett lag. Vi drar från varandras styrkor och hjälper varandra med våra svagheter.”