Tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfallsmängderna. Mer konsumtion resulterar i mer avfall. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade och att vårt klimat förändras är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara på det vi kan.

Återbrukad förvaring i design av Rupert Blanchard

Återanvändning av saker skapar ett mer hållbart samhälle. FA-fyndet arbetar för en bättre miljö genom att samla in och sälja begagnade möbler, lampor, kläder, böcker, leksaker, glas, porslin mm. Genom detta arbete får varorna nya ägare och användare.

Stol av återbrukat virke från Piet Hein Eek

När saker inte längre går att återanvända så återvinner vi. På ett organiserat sätt tar vi tillvara på material så att det går att använda för att producera nya saker. Vi bedriver ett noggrant sorteringsarbete med bl a separering av metaller från järnskrot och stickkontakter från elkablar. Glas, batterier, lampor, el, wellpapp, brännbart mm sorteras och körs till återvinningsstationen i Lidköpings kommun.

Bild från Pinterest

Genom att återanvända kläder, möbler och saker som annars skulle ha kastats minskar vi den enorma energianvändningen som det innebär att nyproducera. Dessutom kan nya generationer få ta del av äldre tiders hantverk om vi tillåter att saker och möbler sparas och återanvänds.