Söndagsskola

Söndagsskola för barn från 3 år varje söndag kl. 11:00-12:30
Ansvarig: Elsa Björkqvist Tel: 073-9209359
elsa.bjorkqvist@fralsningsarmen.se.

Våra ledare har genomgått Frälsningsarméns kurs "I Trygga händer".

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.
För Guds rike tillhör sådana som de.”
Markusevangeliet 10:14