Söndagsskola

Söndagsskola för barn från 3 år varje söndag kl. 11.00-12.30
Ansvarig: Elsa Björkqvist Tel 0739-20 93 59
elsa.bjorkqvist@fralsningsarmen.se.

Våra ledare har genomgått Frälsningsarméns kurs "I Trygga händer".

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.
För Guds rike tillhör sådana som de.”
Markusevangeliet 10:14