Smågrupper

Bönegrupper

Vi har flera aktiva grupper. På uppmaning av Frälsningsarméns ledningsråd kommer vår kår förstärka detta arbete. Vill du vara med i eller leda en mindre gemenskap där man läser bibeln, delar livet, ber tillsammans och hjälper varandra och andra?

Kontakta Lars Björkqvist:

Telefon 0739206491

E-post lars.bjorkqvist@fralsningsarmen.se

Ta gärna del av Frälsningsarméns undervisning och material för smågruppsarbete.

Vardagsgudstjänst

Första onsdagen i månaden kl. 11.00 har vi Vardagsgudstjänst
i Frälsningsarméns lokaler i Mölndal.

Kraftkällan

Andra till fjärde onsdagen i månaden kl. 11.00 möts vi till
"Gemenskap, kaffe & Guds ord" i Frälsningsarméns lokaler i Mölndal.
För ytterligare information kontakta:
Birgitta och Kent Nilsson tel: 070-8460539