logotypeArvika

Sopplunch

Varannan onsdag, ojämn vecka kl. 12-13.30, serverar vi sopplunch. Vi har en liten andakt på slutet. Var och en betalar efter sin förmåga.