logotypeArvika

Gudstjänst och cafémöte

En lördag i månaden har vi cafémöte kl. 18.00. Vi serverar fika direkt efter mötet. En gång i månaden har vi söndagsgudstjänst oftast kl. 15, men tiderna kan variera. Kontrollera därför tiden  i vårt programblad.  Oftast serverar vi kyrkkaffe efter gudstjänsten.