logotypeArvika

FFA

Football For All (FFA) ger ungdomar i åldrarna 12-18 år möjlighet att spela fotboll och samtidigt delta i ett värdegrundsarbete som förbereder ungdomarna inför livet.

FFA syftar till att hjälpa unga människor att lära sig färdigheter som de har nytta av både på plan och utanför. Frälsningsarmén driver verksamheten i Arvika tillsammans med Erikshjälpen.

   

FFA Globals fyra kärnområden

Långsiktigt mål: Att deltagaren utvecklas till sin fulla potential fotbollsmässigt.

Delmål: Förståelse för fotbollsteori. Utveckla laganda, disciplin och uthållighet. Ge förståelse för kroppens funktion och behov och förstärka individuella färdigheter.

Metod: FFA: s ungdomar kopplas till fotbollsklubbar där de tränas, utvecklas och utmanas.

 

Akademiskt

Långsiktigt mål: Att deltagaren fullgör sin skolgång efter bästa förmåga och motiveras till vidare utbildning utifrån personliga gåvor och förutsättningar.

Delmål: Att skolgången sköts, läxor görs, att man uppför sig väl och är ett gott föredöme i skolan.

Metod: Den personlige mentorn följer upp hur deltagaren fungerar i skolan. Vid behov kan mentorn ta initiativ till stödåtgärder i samverkan med hemmet och skolan.

Socialt

Långsiktigt mål: Att deltagaren utvecklas till en fungerande och ansvarstagande individ i samhället.

Delmål: Att man lär sig grundläggande sociala färdigheter som att ta ansvar för sig själv och andra, passa tider, fungera i grupp, visa hänsyn och respekt för andra.

Metod: Life Class varje vecka, där man jobbar med grundläggande värderings- och livsstilsfrågor.
Den personlige mentorn ger stöd, korrigering och uppmuntran i samverkan med hemmet, skolan och fotbollsklubben.

 

Existentiellt:

Långsiktigt mål: Att deltagaren hittar en sund existentiell grund, utvecklar civilkurage, en god karaktär och är aktivt delaktig i en positiv gemenskap.

Delmål: Att man jobbar med sina värderingar och attityder och reflekterar kring syfte, mening och mål i livet.

Metod: Life Class en gång i veckan, ledd av en erfaren och mogen ledare som genomgått FFA:s Life Class ledarutbildning samt tillgång.

 

Källa: FFA Global