Barn som anhöriga

Vi är med och driver det lokala nätverket- Barn som anhöriga. Här lyfter vi frågor som rör just anhörigperspektivet. Nätverket möts 2 gg/år.

Är du intresserad av att delta eller veta mer så hör av dig 036-173272 eller leta upp oss på facebook- Lokala nätverket- barn som anhöriga