logotypeUNG

Våra nätverk

Frälsningsarmén Ung har ett stort nätverk där du kan hitta mycket information och inspiration. Nedan kan du läsa kort om varje organisation vi har kontakt med och på deras hemsidor, som vi har länkat nedan, kan du hitta mer information och senaste nytt.

Starta Om

Starta Om vill lyfta upp frågor kring nätporr och uppmuntra till samtal och gemenskap. Detta genom att bidra med kunskapen om pornografins effekter, först och främst på konsumenten men också på samhället. De vill erbjuda praktiska verktyg till de som söker hjälp att sluta titta på nätporr och de vill erbjuda en möjlighet att starta om.

I Trygga Händer

I Trygga Händer, ITH, är en etisk vägledning för arbete bland barn och unga. Deras budskap är att övergrepp är fullständigt oacceptabelt och de arbetar med att skapa ett gemensamt ansvar att förebygga dem.

Jesus till barnen

Jesus till barnen är en rörelse med deltagare från olika samfund för att leda frågor i hur vi kan presentera Jesus tilll barnen. Deras målsättningar är
• Att ge Jesus och Bibelns berättelser till Sveriges barn.
• Att stötta föräldrar, barnledare och präster/pastorer från allt Guds folk i deras uppgift att förmedla tron vidare till nästa generation.
• Att be och arbeta för en ny och djupgående Jesusväckelse bland Sveriges folk.

Kallad

Kallad - för en tid som denna. En helg för ledare från olika samfund och olika bakgrunder med den gemensamma längtan efter att den unga generationen ska få viktiga, kärleksfulla och förändrande möten med Jesus.
En ledarkonferens om att leva som Kallad, med mod att gp och rötter att stå på.

Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råd, SKR, är en ekumenisk mötesplats och samlande kraft för kyrkorna i Sverige. Allt Sveriges kristna råd är och gör bygger på den kristna enhetstanken. Syftet är; att främja ett gemensamt vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna kyrkor och samfund för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.