logotypeUNG

Frälsningsarméns ungdomsförbund jobbar utifrån en förbundsförklaring som beslutas på Frälsningsarméns Ungdomsförbunds Riksmöte (FARM), som sker vartannat år.

Antagen förbundsförklaring