Predikan 2022

Predikan 2022

Sön 221218 "Julsångarna" under ledning av Carolina Thorberg

Sön 221204 "Vårt hopp när allt hopp är ute" med Jenny Carlsson

Sön 221127 "Kom ner ifrån ditt träd" med Rickard Carlsson

Sön 221120 "Du är Guds utvalda skaparverk" med Jenny Carlsson

Sön 221113 "Tillåt Gud vara stor" med TC Bo Jeppsson

Sön 221106 "Vi är jordens salt" med Rickard Carlsson

Sön 221030 "Musik med ett budskap" Musikgudstjänst Musikkåren

Sön 221023 "Trons kraft" med Jenny Carlsson

Sön 221016 "Att lyssna i tro" med Rickard Carlsson

Sön 221002 "Profeten Daniel - Att förbli i Gud" med Jenny Carlsson

Sön 220925  "Fokus, följa & framgång" Elias Carlsson och sång av Torsdagsbönegruppen

Sön 220918 "Enheten i Kristus" med sjukhuspastor Gunnar Höjman

Sön 220911 "Välj Guds rike" med Jenny Carlsson + lovsångsteam 

Sön 220904 "Friheten i Kristus" med Rickard Carlsson

Sön 220828 Sännevadet "Fader Vår" med Jenny Carlsson

Sön 220821 Sännevadet "Böj dig" med Rickard Carlsson

Sön 220814 Sännevadet "Att kasta första stenen" med Urban Arvidsson

Sön 220807 Sännevadet "Be och begär" med Jenny Carlsson

Sön 220731 Sännevadet Tranås "Bli still och beundra" med Rickard Carlsson

Sön 220626 Sännevadet Tranås "Guds Frid" med Jenny Carlsson

Sön 220612 Sännevadet "Trons verktygslåda" med Rickard Carlsson

Sön 220605 (Fåglabäck, Skillingaryd) "Pingst" med Veronika Wahlström

Sön 220529 "Vänta på den Helige Ande" med Pecka Enocsson

Sön 220522 "Församlingen - en kropp med många olika delar" med Jenny Carlsson

Sön 220515 "Att växa i tro" med Peter Jonasson

Sön 220508 "20 bilder av kåren" med Rickard Carlsson

Sön 220501 "Den dubbla utgången" med Jenny Carlsson

Sön 220424 "Den Helige Ande" med Markus Kihlagård

Sön 220417 Påskdagen "Varför är uppståndelsen så viktig?" med Rickard Carlsson

Sön 220410 "Palmsöndagen & Försoningen" med Jenny Carlsson

Sön 220403 "Musikgudstjänst med Musikkåren" -Du är älskad!

Sön 220327 "Vem är god?" med Rickard Carlsson

Sön 220320 "Driven av Guds kärlek" med Jenny Carlsson

Sön 220313 "Jesus - sann Gud och sann människa" med Lina Melkersson

Sön 220306 "Förlåtelse" med Anders Beijer

Sön 220227 "Kallad till frihet" med Rickard Carlsson

Sön 220220 "Det levande ordet" med sjukhuspastor Gunnar Höjman

Söndagshälsning 220206 "Tankar om bönen "Fader vår" med Jenny Carlsson

Söndagshälsning 220130 "Trädbön" med Rickard Carlsson

Söndagshälsning 23/1 -22 "Bli fylld av Anden och Jesu kärlek" med Jenny & Elias Carlsson

Sön 220116 "Vår skapande, heliga och treeniga Gud" med Jenny Carlsson

Sön 220109 "Ett välsignat gott nytt år" med Per-Gunnar "Pecka" Enocsson

Nyårsdagen den 220101 "Bibeln är Guds ord" med Rickard Carlsson