CITAT AV FRÄLSNINGSARMÉPIONJÄRER

 • Jag är fast besluten att stå vid korset. Jag har beslutat att leva och dö för Gud (William 1849)
 • Jag lovar – min Gud hjälper, (William 1849 som överskrift för helgelse-checklistan…)
 • Att leva, att älska, att tjäna min Frälsare och Herre och mötas av hans ”Väl gjort” vid stridens slut är min högsta önskan. (William 1906)
 • Somliga människors mål är konst, Somliga människors mål är berömmelse, Somliga människors mål är guld, Mitt mål är människornas själar (William. I kung Edward VII:s autografalbum 24/6 1904)
 • Guds arbete är alltid gott! (William 1907)
 • En ocean av tårar, elände och ondska svallar runt omkring i världen – Gör något! (William ca 1900)
 • Arbeta för att få hela ert folk frälst, och var vänner till alla! (William ca 1910)
 • Se de mest miserabla… De är vårt folk! (William till Bramwell utanför en krog, 1880-talet)
 • De förkunnar evangelium med disktrasa och skurborste och driver ut djävulen med såpa och vatten. (William om slumsystrarna 1890)
 • De lever den korsfästes liv för att tjäna de män och kvinnor för vilka han levde och dog (William om slumsystrarna 1890)
 • De är vid fronten, de har gått fienden inpå livet. (William om slumsystrarna)
 • Det finns inga skenheliga långa ansikten i armén, vi talar fritt och obesvärat om frälsning, då den är själva ljuset och glädjen i vår tillvaro. (William i Mörkaste England 1890)
 • Det tomma religiösa pratet tar sin tillflykt till framtiden för att undslippa lösningen av det närvarande problemet. (William i Mörkaste England 1890)
 • Varje social reformator bör ropa: Ni måste bli födda på nytt! (William i Mörkaste England 1890)
 • Jag vädjar varken till hysteriska känslomänniskor eller brådstörtade entusiaster; utan till nyktra och praktiska män och kvinnor, vårt lands moraliska benstomme. (William i Mörkaste England 1890)
 • Är det inte hög tid för dem att glömma sina religiösa debatter och istället rädda några av dem, för vilkas skull de säger sig tro, att deras religionsgrundläggare kom för att dö? (William i Mörkaste England)
 • Min människokärlek och kristendom har ropat efter en effektivare metod att rädda de skaror som håller på att förgås. (William i Mörkaste England 1890)
 • Det finns räddning även för de allra sämsta
 • De får inte går förlorade!
 • Att leva är att i döden finna liv. (H. Ouchterlonys livsmotto)
 • Vi kan inte nå massorna i kyrkorna. (William 1865)
 • Botemedlet måste vara lika genomgripande som det onda det avser att bota. (William 1890)