Barn och ungdom

Vi vill vara en levande församling med medlemmar och besökare i alla åldrar. Ungefär en gång i månaden har vi familjegudstjänst där barn/ungdomar är lite extra i fokus.

 

Babysång med Lisa Lundell - för mer info se Instagram @babysangmedlisa

Brittmarie får hjälp av barnen att berätta en historia från bibeln vid flaneollografen. Familjegudstjänst september 2022