Barn och ungdom

Vi vill vara en levande församling med medlemmar och besökare i alla åldrar. Ungefär en gång i månaden har vi familjegudstjänst där barn/ungdomar är lite extra i fokus.

Ungdomsgrupp

Fredagar kl 18:30
Ungdomsgruppen träffas varje fredag kl 18:30 med start fredag 22 september. Sista gången för hösten blir fredag 15 december.

Babysång

Onsdagar kl 11-13
Välkommen att ta med din baby och vara med på babysång med Lisa Lundell. Vi gör sång, dans och ramsor tillsammans med barnen. Ett bra tillfälle att träffa andra småbarnsföräldrar och umgås.

För mer info se Instagram @babysangmedlisa

Babysång