Barn och ungdom

Vi vill vara en levande församling med medlemmar och besökare i alla åldrar. Ungefär en gång i månaden har vi familjegudstjänst där barn/ungdomar är lite extra i fokus.

 

Ungdomsgrupp varannan torsdag, se programblad för närmare info!

 

Babysång med Lisa Lundell - för mer info se Instagram @babysangmedlisa

Familjegudstjänst 22 januari. Barnen och Brittmarie vid flanellografen.
Julavslutning för Babysång med Lisa
Julavslutning för Babysång med Lisa
Julavslutning för Babysång med Lisa
Julavslutning för Babysång med Lisa
Brittmarie får hjälp av barnen att berätta en historia från bibeln vid flaneollografen. Familjegudstjänst september 2022